Du er her:  Anvisninger-Undgå fugt    

Anvisning: Undgå fugt

Det er utroligt, hvor store mængder fugtighed, der tilføres en lejlighed. En familie på fire personer udvikler dagligt 15 liter vand i form af vanddamp fra sved, ånde, madlavning og vask.

Hvis denne vanddamp ikke ledes bort, vil der uvægerligt opstå fugtskader.

Man er ofte selv medvirkende til, at der er fugt i lejligheden, fordi der ikke luftes ordentligt ud.

Gør det derfor til en regel at følge nedenstående anvisninger, hvis en bolig i en periode har været udsat for høj luftfugtighed, kan dette kun afhjælpes ved at åbne 2-3 vinduer i ventilationsstilling døgnet rundt og hæve temperaturen 4-5 grader over det normale i en periode på 8-10 dage, eller ved at lade emhætten køre døgnet rundt.

 

LUK VINDUET OP I STUEN

Der skal luftes ud flere gange om dagen.

Lad ikke vinduet stå åbent for længe, 5-10 minutters udluftning er tilstrækkeligt til at luften fornyes, uden at vægge og gulve bliver afkølet. Anbring ikke skabe eller større møbler helt op imod en ydervæg.

 

LUK VINDUET OP I SOVEVÆRELSET

I nattens løb dannes en mængde vanddamp i soveværelset, og en stor del samler sig i sengetøjet, som derfor dagligt må udluftes og tørres grundigt. Det er en god regel at vende madrasserne med hyppige mellemrum. Lad ikke soverummet være helt uopvarmet, hvis ruderne dugger, så sørg for bedre udluftning til det fri. Tætte gardiner foran vinduerne kan gøre luften stillestående, så luften bliver kold, og der dannes kondens på ruderne.

 

 

LUK VINDUET OP I KØKKENET

Hold døren til den øvrige lejlighed lukket.

Sørg for, at emmen fra madlavning og opvask ikke trænger ind i stuerne.

Læg låg på gryderne.

Luft altid godt ud efter madlavningen.

Tilstop aldrig aftrækket fra køkkenet.

 

LUK VINDUET OP EFTER TØJTØRRING

Tøjvask er uheldigt i en lejlighed, men kan til tider ikke undgås.

Er du nødt til at tørre tøj i stuen, sørg da for at varme kraftigt op, mens det foregår, og lufte godt ud bagefter.

 

FUGTSKADER

Mugpletter dannes særligt bag møbler, der står for tæt op mod ydervæggen. Der bør derfor altid være et mellemrum, så luften kan cirkulere bag møblerne. Faste skabe mod ydervægge er kolde og derfor fugtige. For at tøj og lædervarer, der opbevares i et sådant skab, ikke skal blive klamt eller muggent, må ydervægge være godt varmeisoleret. Mugpletter på vægge, tøj eller møbler holder på fugtigheden og må afbørstes omhyggeligt.

Mugdannelse kan nedsættes eller standses ved at fugte børsten med ½ % natriumflouridopløsning (5 gr. natriumflourid til 1 liter vand).

 

 

 

 

                Vedrører:

Fugt-dannelser på vægge og lofter

 Især i vintertiden skal du være opmærksom på følgende:

 IKKE OPVARMEDE RUM

I soveværelser og værelser hvor temperaturen ofte holdes lavere end i de øvrige rum, begår man ofte den fejl, at der lukkes varm luft ind til rummene fra gangen.

Der sker herefter det at dampen i den varme luft nedkøles på de kolde vægge og der dannes efterhånden fugt.

Kolde rum skal ventileres ved at lukke vinduerne op og holde dørene lukket til de øvrige rum.

 

 PLANTER OG AKVARIER

I stuerne begås ofte den fejl, især hvis der ingen er hjemme i boligen om dagen, at der skrues ned for varmen. Hvis man så samtidig har mange planter eller et meget stort akvarium, så kan dampene fra nævnte fortættes på de relativ kolde ydervægge.

 

 

 

   Retur