Du er her:  Gode råd til indflytter    

gode råd til indflytter

  

Denne beboermappe:

Sørg for, i egen interesse, at gennemlæse denne beboermappe, som du får udleveret ved kontraktens underskrift, læs især vedligeholdelsesreglementet og denne side, har du yderlige spørgsmål er du velkommen til at kontakte viceværten eller kontoret.

 

indflytterrapport:

Du skal ved indflytning lave en indflytterrapport sammen med inspektøren, det er meget vigtigt, at du får skrevet alt ned som du ikke vil hæfte for ved fraflytning, lejligheden er jo ikke ny, så der er noget du må acceptere, men som du selvfølgelig ikke skal hæfte for ved fraflytning.

 

istandsættelse:

Hvis boligen ikke er istandsat ved indflytning, vægge og lofter, af enten fraflytter eller boligforeningen kan du vælge at

Ÿ  du selv vil istandsætte

Ÿ  boligforeningen istandsætter

Hvis du vælger selv at istandsætte vil du få stillet et NI - beløb til rådighed, størrelsen oplyses på kontoret, til istandsættelse af vægge og lofter samt rengøring.

 Du bestemmer selv hvorledes denne istandsættelse skal foretages, men vi anbefaler dig allerede ved beslutningen at tage hensyn til en eventuelt senere flyttesituation.

 Ved fraflytning skal du enten istandsætte boligen, eller stille et, til den tid gældende, NI - beløb (beløbet nedskrives til 0 kroner over en 10 årig periode) til rådighed for nyindflytter.

 Har du tapetseret med tapet der ikke kan bruges til videre malerbehandling (opsat med overlæg, overlæg på bagved liggende tapeter, løs tapet ,border på væggene mv.) skal du ved fraflytning fjerne dette.

Malingen du bruger skal mindst svare til Flügger 5, og i våde rum Flügger 25.

   

huller i vægge, vinduer mv.:

Ved fraflytning vil huller i- og beskadigelse af vægfliser medføre krav om opsætning af nye fliser. Anvend derfor selvklæbende kroge mv.. Huller i vinduer og øvrigt træværk vil også ved fraflytning blive krævet repareret.

 

indvendige døre:

Beskadigelse, ridser og huller i de indvendige døre er en af de store poster på mange flytteregninger, Vær derfor opmærksom på at skåne dørene. Er der en dør der er særlig udsat for beskadigelse i forbindelse med børns leg mv., så tag døren af, pak den ind i plastfolie og anbring den et beskyttet sted.

 

hunde og katte:

Nævnte kan lide at kradse på døre, træværk og glas. Sådanne beskadigelser skal repareres ved fraflytning. Når hunde og katte, der har været alene hjemme tisser på trægulvene, medfører dette ofte at gulvene, til stor udgift for fraflytter, skal skiftes.

 

gulve:

Har du vedligeholdelsespligten på gulve, se vedligeholdelses reglementet, skal du i boperioden vedligeholde disse med lak, hvis gulvene, ved fraflytning, ikke er ordentlig vedligeholdt, bliver gulvene, for fraflytters regning, slebet og lakeret, Dette er bekosteligt, og koster ofte mere end et almindelig tæppe. Vi anbefaler derfor at gulvene, straks ved indflytning, forsynes med tæpper.

Husk at dørtrin hører under gulve, så de skal også have lak. 

 

   Retur