Du er her:  Information om forretningsgange    

 

INFORMATION OM FORRETNINGSGANGE

Hovedbestyrelsen ønsker med denne information at orientere vores beboere i alle afdelinger omkring diverse forretningsgange, opgaver og kommandoveje (hvem kontakter hvem, hvem laver hvad) i Fremad.

Folkevalgte:

Afdelingsmødet er øverste myndighed i afdelingen.

Afdelingsmødet godkender regnskab og budget.

Afdelingsmødet vælger afdelingsbestyrelsen, samt repræsentanter til repræsentantskabet. Afdelingsmødet fastsætter en husorden for afdelingen.

Afdelingsmødet kan træffe beslutning om individuelle moderniseringer og kollektiv råderet.

Afdelingsbestyrelsen er valgt til at træffe beslutninger og planlægge – ikke til at administrere.

Afdelingsbestyrelsen skal efterleve afdelingsmødets beslutninger.

Afdelingsbestyrelsen fører tilsyn med boligafdelingens vedligeholdelse og husorden.

Afdelingsbestyrelsen er tillidsmand for alle beboerne.

Afdelingsbestyrelsen er kontaktled til hovedbestyrelsen og administration.

Hovedbestyrelsen har den overordnede ledelse og ansvaret for driften af boligorganisationen. Hovedbestyrelsen står for ansættelse af en forretningsfører.

Hovedbestyrelsen er ansvarlig for den politiske ledelse af boligorganisationen.

Repræsentantskabet er øverste myndighed og varetager overordnede beslutninger, som vedrører boligorganisationen som helhed. Øverste myndighed træffer beslutning om valg af revisor og administrator, køb, salg eller forandring af ejendomme, beslutning om nedlæggelse af boligafdelinger, ændring af vedtægterne, eventuel opløsning af boligorganisationen osv.  

Ansatte:

Forretningsføreren fører tilsyn med viceværter, har kontakten til hovedbestyrelsen, afdelingsbestyrelserne og kommunen.

Forretningsføreren ansætter og afskediger personalet.

Inspektøren står for alle syn. Han har kontakt til hovedbestyrelsen, forretningsfører og viceværter.

Administrationen forestår den daglige drift og har kontakten til inspektør, forretningsfører, afdelingsbestyrelser og viceværter.

Viceværter forestår den daglige drift i afdelingen i samarbejde med afdelingsbestyrelsen.

Okt. 2008

   Retur