Du er her:  Moderniseringslån    

 

 

Vedr. frivillig individuel modernisering

 Maj 2007            

( Ansøgningsskema ) 

Boligforeningen kan indtil videre tilbyde interesserede beboere en finansiering af modernisering af køkken og/eller badeværelse samt indvendige døre, gulve, lofter og faste skabe.

Finansieringen af arbejderne tilbagebetales over ca. 10/20 år gennem en merhusleje, der tillægges standardhuslejen i afdelingen. Merhuslejen er boligstøtteberettiget efter de nuværende regler.

Merhuslejen beregnes som et 10/20 årligt annuitetslån med en variabel rente, huslejen ligger fast i låneperioden, og ved en ændring i renten, reguleres løbetiden.

Hvad koster det at låne følgende beløb pr. måned:

5.000 til 11.000 kr.      125 kr.

19.000 kr.                    213 kr.

27.000 kr.                    303 kr.

13.000 kr.                    146 kr.

21.000 kr.                    235 kr.

29.000 kr.                    324 kr.

15.000 kr.                    169 kr.

23.000 kr.                    257 kr.

30.000 kr.                    335 kr.

17.000 kr.                    191 kr.

25.000 kr.                    280 kr.

50.000-75.000 kr.        525 kr.

Krav:

Der kan kun lånes til køkken- og/eller badmodernisering samt indvendige døre, gulve, lofter og faste skabe.

Anskaffelsessummen skal minimum udgøre 5.000 kr. og kan maksimalt udgøre 75.000 kr.

For at der kan medregnes arbejdsløn i anskaffelsessummen, skal arbejdet udføres af momsregistrerede håndværkere. Der kan ikke medregnes eget arbejde. Alle arbejder skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og skal efterfølgende godkendes af boligforeningen.

El- og VVS- installationer skal udføres af autoriserede firmaer i henhold til gældende lovgivning.

Arbejdet skal efterfølgende godkendes af administrationen.

Der ydes ingen godtgørelse ved fraflytning. Såfremt man flytter inden 10/20 år efter arbejdets færdiggørelse, vil den nye indflytter overtage forpligtigelsen til merhusleje i den resterende periode.

Det moderniserede må ikke fjernes ved fraflytning, og tilhører derfor boligforeningen

Fremgangsmåde ved benyttelse af låneordningen:

Beboeren udfylder et ansøgningsskema, som udleveres ved henvendelse til vicevært eller kontoret, med oplysninger om hvad der tænkes udført samt hvad det ca. koster.

Godkendelse af projektet tilbagesendes til beboeren med oplysninger om betingelser ved lånet, samt oplysninger om hvordan arbejdet gennemføres.

Indkøb af materialer samt bestilling af håndværkere sker af administrationen, efter aftale med beboeren.

Såfremt De har spørgsmål til ordningen, er De velkommen til at kontakte boligforeningen.

 

   Retur