Du er her:  Råderet    

 

R Å D E R E T

Godtgørelse,  ved fraflytning , for udførte forbedringer.

LOV

Efter lov om boligbyggeri §  10  d - e og f, er der mulighed for, i forbindelse med fraflytning, at opnå  godtgørelse for individuelle forbedringer.

F O R B E D R I N G S  - L I S T E N

Generelt for alle afdelinger

Modernisering af køkkener og badeværelser, udvidelse og forbedring af tekniske  installationer, energibesparende foranstaltninger, efterisolering og termostatventiler.

I afdelingerne godkendes følgende særlige forbedringer

Afdeling

Overdækkede terrasser

Udestuer

Andet

Godthåbsvænget X X Carporte
Gefionsparken X X  
Søndermarken X X  
Hedelundsparken X X Vinduer, udv. døre, havefliser, trælofter, trægulve
Åhaven X X  
Siriusparken X X  
Skolegade     Trælofter
Kokspang X X  
Frøkærparken     Carporte
Tranbergvænget     Carporte

Forbedringerne skal være rimelige og hensigtsmæssige.

DER  YDES  IKKE  GODTGØRELSE  FOR  LUKSUSPRÆGEDE  ARBEJDER.

ANMELDELSE

Inden arbejderne udføres skal disse anmeldes og godkendes.

Anmeldelsen sker ved afhentning og aflevering af standard Anmeldelsesblanket hos viceværten eller blanketten rekvireres hos hovedkontoret.

HVEM BETALER

Beboerne betaler selv for forbedringsarbejderne, men ved fraflytning kan der opnås godtgørelse for disse som anført i det følgende. Indflytter betaler godtgørelsen.

GODTGØRELSE

Udgifterne skal dokumenteres efter arbejdets afslutning og påtegnes boligoverenskomsten. Beregningsgrundlaget kan reduceres med værdien af eksisterende installationer og bygningsdele. m.m.. Godtgørelse ydes for beløb over 6.132 kr., efter fradrag af evt. støtte til boligforbedring. Godtgørelsen kan højest andrage 42.924 kr..  Godtgørelse under 2.451 kr. udbetales ikke. DER KAN KUN OPNÅS GODTGØRELSE FOR DOKUMENTEREDE UDGIFTER TIL MOMSREGISTREREDE FIRMAER.  Der kan ydes godtgørelse for flere forbedringer i samme bolig, uden at arbejderne udføres samtidig, dog max i alt 42.924 kr..

AFSKRIVNING   og   UDBETALING

Godtgørelsen nedskrives med 10 % om året. I godtgørelsen, der udbetales ved fraflytning, kan der modregnes for beboerens forpligtigelser overfor boligforeningen.

INDFLYTTER  og  godtgørelsen

Indflytter skal betale udgiften til den udbetalte godtgørelse, enten kontant eller ved et tillæg til boligafgiften til afskrivningsperioden udløber.

 

ANMELDELSESBLANKET

Klik her

 

 

   Retur